Stěhování

Spolupráce z obou stran, tedy zákazníka i prodejce, velmi často zlehčuje samotný akt koupi. Nejsme zvířata, jsme lidi, proto je pro nás typická určitá domluva. Všechno je vždy pouze o dialogu mezi dvěma slušnými lidmi. I u stěhování je tomuto zapotřebí, protože jak jinak bychom e civilizovaně dohodli se zákazníkem, co si vlastně bude přát a co my mu můžeme poskytnout. Vše je založeno na tom, aby nedocházelo ke zbytečným omylům, mýlkám a nedorozuměním.

E-shop

Kromě bazaru najdete na našich stránkách o {LINK} i internetový e-shop, kde si můžete zakoupit nějaké pracovní oděvy a náčiní. Naleznete u nás i nejrůznější reklamní předměty, jako např. propisku.