I pracovníci mají právo vědět a znát

Zaměstnanec dostává úkol, který plní. Jak ho plní, to musí vědět také jeho nadřízený. Nadřízený tento úkol podřízenému uloží a zároveň jej musí sledovat, zda je úkol plněn. Během plnění úkolu je nutné zaměstnance upozornit na výkonnost, a to v obou možných případech. První z možností je výkonnost nízká a zároveň neslučitelná s cíli firmy. Ale i druhá možnost si říká o sdělení, kdy výkonnost zaměstnance je pro firmu beze zbytku přijatelná. O obou možnostech musí zaměstnanec vědět. Musí znát názor nadřízeného na jeho výkon.

Získáte vyšší výkonnost svých zaměstnanců

Hodnocení pracovníků je velmi důležitý nástroj každého nadřízeného. Posiluje a zvyšuje výkonnost. Zvládáte-li tento nástroj v pozici nadřízeného s přehledem, pak jsou i Vaši podřízení spokojeni se svou prací. A proč? Protože vědí, co dělají dobře a co špatně. Díky tomuto nástroji vědí, co mohou zlepšit a jak to mohou zlepšit. A v neposlední řadě také potřebují vědět, jak si jeho práce cení firma, pro kterou podávají své výkony. Bez tohoto nástroje ani nejde dobře vést firmu.